ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POJISTILI JSME:


Paní Lenka 1957, Suzuki Ignis 1.3 68KW, 2006, Chocenice POVINNÉ RUČENÍ 1491,

Pan Václav 1985, motocykl Honda 250ccm, 2005, Kolín POVINNÉ RUČENÍ 342 KČ

Paní Soňa, Brno POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI 400tis/150tis odcizení a ODPOVĚDNOSTI všech členů domácnosti i držby bytu 1307 Kč

Pan Petr 1990, řidič z povolání, POJIŠTĚNÍ VŮČI ZAMĚSTANAVATELI 2390 Kč

Pan Lukáš 1990, FORD FOCUS, 1,8 85KW,2003, Havířov POVINNÉ RUČENÍ 5432 KČ

Informace ze dne 21. května 2018 v souvislosti s nařízením GDPR pro klienty, resp. zájemce o pojištění

 

 • totožnost a kontaktní údaje správce: JAKUB PLAJNER, IČO: 76367274  .,  (dále jen pojišťovací zprostředkovatel)
 • osobní údaje se získávají na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnou pojišťovnou (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR
 • osobní údaje budou uloženy po dobu existence smluvního vztahu mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a klientem (subjektem údajů), prodlouženou o dobu, kdy je možné uplatnit pojistné plnění, resp. domáhání se náhrady škody, vyplývající ze smluvního vztahu
 • klient (subjekt údajů) má právo požadovat od pojišťovacího zprostředkovatele:
  • přístup ke svým osobním údajům
  • jejich opravu
  • výmaz
  • omezení zpracování
  • vznést námitku proti zpracování i práva na přenositelnost údajů
 • klient (subjekt údajů) má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem vyplývajícím z přípravy na zprostředkování pojistné smlouvy a osobní údaje je nutné uvést do smlouvy z důvodu jednoznačného označení jednající smluvní strany. V případě, že osobní údaje nebudou poskytnuty, může nastat situace, že nebude možné ani zprostředkovat pojistnou smlouvu, případně poskytnout pojistné plnění (protože jednající osoba, resp. příjemce pojistného plnění musí být jednoznačně určen)
 • pojišťovací zprostředkovatel je pověřen nadřízeným pojišťovacím zprostředkovatelem (JARO, pojišťovací a finanční společnost, s.r.o.“, Na hrázi 3, 79601 Prostějov, IČO:27856461) k získávání osobních údajů na základě zákona č. 38/2004 Sb. za účelem zprostředkování a správy pojištění ve spolupráci s příslušnými pojišťovnami (příjemci osobních údajů) ve smyslu článku 6, odst. 1, písm. b) nařízení GDPR

              

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet

E-mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefonicky na čísle: 723 961 689 

Dne 21. května 2018.